Büyük Çamlıca Fidanlığı

Çok Yıllık Bitkiler > Dış Mekan Bitkileri

Leucanthemum vulgare

80 cm boylanma yapabilen bu çiçekler güneşli ortamları sevmektedirler. Yaprakları mızrak şeklinde olup yoğun beyaz renkli çiçek açarlar. Bu türler budamaya yatkındırlar.

Bitki Talep Formu

Dış Mekan Bitkileri