Büyük Çamlıca Fidanlığı

Dış Mekan Bitkileri > Palmiye ve Benzerleri

Cycas revoluta

Palmiye olarak bilinse de tam bir palmiye değildir.Tek bir gövdeli olabildikleri gibi 3-4 gövdeli de olabilirler.3 metre kadar dalsız temiz gövde yaparlar.Yapraklar gövdenin tepesinden çıkar ve ortadan çıkan yaprakalra daha bükük dıştaki yapraklar neredeyse düzdür. Yapraklar 1,5 metre kadar büyüyebilir.Cycas revolutalar ılıman iklimlerde hızlı büyüseler de ülkemizde aynı gelişimi göstermezler ve kışın koruma altına almak gerekir.

Bitki Talep Formu

Dış Mekan Bitkileri