Büyük Çamlıca Fidanlığı

Haberler & Yenilikler

Sonbahar Bakımları

Bitkilerin  yorucu ve stresli ilkbahar -yaz döneminden çıkmaları onları olumsuz yönde etkileyebilir. İlkbahar döneminde yeteri kadar gübreleme ve ilaçlamanın yapılmaması, aşırı sıcaklar ve kuraklık sonucu hastalık mevsimini yoğun geçiren bitkiler sonbahara yorgun bir şekilde girerler. Bu nedenle bitkilerin kışın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almamız gerekir. Sonbaharda bitkilerin ve çimlerin ihtiyaç duyduğu  ilaçlama ve gübreleme, bunun yanında da yapılacak doğru bir budama bu işlemlerin ilk basamağıdır. Bunun yanında toprağın ve çimin havalandırılması, bozulan çim alanlarının tamiri gibi işlemlerde bakımın kapsamında yapılmalıdır.  Genel Sonbahar bakımı bitkiyi olumsuz kış şartlarından minimum şekilde etkilenmesi için  oldukça önemlidir.