Büyük Çamlıca Fidanlığı

İç Mekan Bitkileri > Yapraklı Bitkiler

Rhapis

Dipten çok yoğun ve dolgun, sivri uçlu ve yırtık yaprak yapısına sahiptir. Yarı aydınlık ve nemli bir ortam ister. Yapraklarına sık sık su püskürtülmesi yapılmalıdır. Su isteği yazın fazladır. Gelişimi için 16-24oC sıcaklık uygundur. Üretilmesi tohum ve ayırma ile olur. Saksı değişimi 2-3 yılda bir ilkbaharda yapılır.

Bitki Talep Formu

İç Mekan Bitkileri