Büyük Çamlıca Fidanlığı

İç Mekan Bitkileri > Tırmanıcı - Sarkıcı

Chlorophytum

Yaprakları 10-15cm uzadıktan sonra üremek için fiyonk şeklinde bir boğum oluşturur.Yaprakları uzun şerit şeklinde olup ince sarı, beyaz ve yeşil alacalı çizgiler bulunmaktadır. Yaprakları içe kıvrılmış biçimdedir.  Doğrudan güneş ışığı olmayan nemli bir ortam gelişimi için uygundur. Sıcaklık, gelişme döneminde 15-18oC, kışın ise 7oC’nin üzerinde olmalıdır. Yazın toprak bolca sulanmalı, dinlenme döneminde ise kuru bırakılmalıdır. Üretimi çelik ve ayırma ile yapılır. Saksı değişimi her yıl ilkbaharda yapılmalıdır.

Bitki Talep Formu

İç Mekan Bitkileri