Büyük Çamlıca Fidanlığı

İç Mekan Bitkileri > Yapraklı Bitkiler

Beaucarnea recurvata(Nolina)

Odunsu gövdeleri ile ağaç formunda bitkilerdir. Tepeden tijli olup yaprakları aşağıya doğru sarkık ve kıvırcıktır. Düz olan formları da vardır. İsimlerinin zorluğu nedeni ile ticarette “nolina” adı ile tanınmaktadırlar. Doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık bir yerde tutulmalı yazın yapraklarına bolca ılık su püskürtülmelidir.10ºC altındaki sıcaklıklara dayanıksızdır. Çok sulamadan kaçınılmalı altı nemli kalmalıdır. 17-20ºC sıcaklıkta iyi gelişme gösterir. Gövdeleri diğer odunsu bitkilere göre daha kalın ve yaşlıdır. Odun gövdenin köklendirilmesi ile üretilir. Saksı değişimi; -Bonzai’lerde olduğu gibi çok büyük saksılara dikilmemelidir. Yayvan saksılar tercih edilmelidir. -Alt kısmındaki yumru kısım toprağa gömülmeden toprak üstünde kalacak şekilde dikilmelidir. -Gözlemlenerek saksı yetersizliği tespit edildiği zaman değişim yapılmalıdır.

Bitki Talep Formu

İç Mekan Bitkileri